Value-Based Health Care masterclasses:

 • Bieden vernieuwende methodologieën die academisch zijn gevalideerd door een internationale adviesraad.
 • Bieden praktische benaderingen die zijn gebaseerd op de ‘best practices’ uit de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden.
 • Zijn gefocust op minder praten en meer doen: hands-on experience.
 • Behandelen eigen ervaringen en dilemma’s van deelnemers.
 • Zijn voorzien van een BIG/KNMG-accreditatie

Na deelname aan een van de masterclasses heeft u:

 • Een beter begrip van het Value-Based Health Care concept.
 • Een beter begrip van de implementatiemethoden.
 • Een beslissingstool voor de toepassing van Value-Based Health Care.
 • Geleerd van uitdagingen en ervaringen van gelijkgestemde professionals in andere organisaties.
 • Een goede start voor uw organisatie of afdeling.

Of u al ervaring heeft met VBHC of niet, alle zorgprofessionals zijn van harte welkom. Bent u nog een Rookie op VBHC gebied? Voorafgaand aan iedere masterclass geven wij een korte introductie van een uur over VBHC, zodat alle deelnemers op gelijk niveau met elkaar kunnen discussiëren.

DATUMTHEMAOMSCHRIJVING
24 augustus 2018,
10:00-15:00u
Summer School: Data-driven Culture ChangeWegens succes herhaald!

Voor artsen en non-medici blijken data, IT, en technologie een niet te kraken ‘black box’. De taalbarrière met IT’ers lijkt soms onoverkomelijk. Dit bemoeilijkt de transitie naar een VBHC cultuur. Leer tijdens deze Summer School hoe u IT in uw voordeel kan laten werken. Aan de hand van de meest actuele Harvard Business Cases wordt ingegaan op vragen zoals:

• Wat gaat typisch fout bij het werken met data en IT?
• Wat zijn bestaande praktische oplossingen om dit op te lossen?
• Welke aanpak zorgt voor een succesvolle uitkomst?
• Hoe wordt de ‘taalbarrière’ tussen medici en IT-ers hanteerbaar?
• Hoe kan het gat tussen IT en medici gedicht worden?
28 augustus 2018,
15:30-18:30u
Patient-reported Outcome MeasuresPatient health outcomes beschrijft de teller van de klassieke VBHC breuk. Patient-reported outcome measures zijn dus een leidend concept in VBHC. Maar hoe definieer en selecteer je de 'juiste' PROMs. En hoe onderscheiden PROMs zich van klinische uitkomsten. Leer er alles over in deze masterclass.
6 september 2018,
15:30-18:30u
Change, culture, communityZorg doen we samen. Hoe bouw je een netwerk op waar alle betrokken zich concentreren op het creëren van patient health outcomes tegen lagere kosten over de volledige zorgcyclus.
11 september 2018,
15:30-18:30u
Getting Payed for Patient Value & Risk Sharing"Moving from Volume to Value". De Nederlandse overheid heeft bepaald dat in 2020 zorg op waarde ingekocht moet worden. In deze masterclass komen nieuwe vergoedingsmodellen voor de zorg aan bod, die de focus leggen op het vergoeden van geleverde zorg op basis van waarde in plaats van volume. Tevens wordt bekeken welke modellen het beste passen bij het concept van Value-Based Health Care en komt aan bod wat de kernaspecten zijn van VBHC-contracten bij dergelijke modellen.
20 september 2018,
15:30-18:30u
VBHC The BasicsWilt u de basis van Value-Based Health Care onder de knie krijgen? Tijdens deze masterclass wordt het fundament gelegd om zelf aan de slag te gaan met Value-Based Health Care binnen uw eigen organisatie. Het biedt enerzijds een interactief college over de basisbegrippen van Value-Based Health Care. Anderzijds is het een training waarin beschikbare tools voor uw organisatie de revue zullen passeren, zodat u een praktische start met VBHC kan maken.
4 oktober 2018,
15:30-18:30u
Lean & VBHCOnder leiding van prof. dr. Fred van Eenennaam en dr. Ton Hanselaar wordt, aan de hand van de 'Virginia Mason' case, de link gelegd tussen VBHC en Lean. Hierbij wordt Lean gezien als een tool voor het toepassen van VBHC, waarbij de waarde voor de patiënt centraal blijft staan.
25 oktober 2018,
15:30-18:30u
VBHC The BasicsWilt u de basis van Value-Based Health Care onder de knie krijgen? Tijdens deze masterclass wordt het fundament gelegd om zelf aan de slag te gaan met Value-Based Health Care binnen uw eigen organisatie. Het biedt enerzijds een interactief college over de basisbegrippen van Value-Based Health Care. Anderzijds is het een training waarin beschikbare tools voor uw organisatie de revue zullen passeren, zodat u een praktische start met VBHC kan maken.
30 oktober 2018,
15:30-18:30u
Bundled PaymentsTijdens deze masterclass staan bundled payments centraal: Waar moet je aan denken als je een bundled payment aan wil gaan met een zorgverzekeraar/zorgverlener?
22 november 2018,
15:30-18:30u
De waarde van diagostiekDe waarde van diagnostiek is onduidelijk. Diagnostiek behandelt geen patiënten en geneest ook geen patiënten. De impact is (daarom) minder direct zichtbaar. Toch bepaalt diagnostiek 60-70% van de medische beslissingen.

Investeren in de juiste diagnostiek kan de kwaliteit van zorg in het vervolg van de zorgketen verbeteren en/of kosten besparen. Maar welk diagnosticum is waardevol en welk diagnosticum is waardeloos? Hoe maakt u een beslissing over een nieuw diagnosticum en hoe bepaalt u de waarde hiervan?
18 december 2018,
15:30-18:30u
Beyond Electronic Medical Records"Wat niet IT-mensen moeten weten over Data & IT"

'Build an Enabling Information Technology infrastructure' is één van de zes concepten binnen de Value Agenda. Vaak blijkt de precieze invulling en rol die Data & IT niet volledig begrepen. In deze masterclass krijgt u handvatten aangereikt om zelf op een handige manier met Data & IT om te gaan en leert u van de meest recente ontwikkelingen en cases op het gebied van data&IT.
11 januari 2019,
11:00-16:00u
Crash Course Value-Based Health CareIs 2019 het jaar waarin u voorloper wordt op het gebied van Value-Based Health Care (VBHC)? In deze Crash Course presenteren wij de VBHC Toolbox, die u in staat stelt om VBHC te implementeren in uw zorgorganisatie.

Daarnaast worden twee actuele Harvard Business cases behandeld, die uitdagen de vertaalslag te maken naar uw organisatie.
12 januari 2019,
11:00-16:00u
Crash Course Value-Based Health CareIs 2019 het jaar waarin u voorloper wordt op het gebied van Value-Based Health Care (VBHC)? In deze Crash Course presenteren wij de VBHC Toolbox, die u in staat stelt om VBHC te implementeren in uw zorgorganisatie.

Daarnaast worden twee actuele Harvard Business cases behandeld, die uitdagen de vertaalslag te maken naar uw organisatie.
24 januari 2019,
15:30-18:30u
VBHC The BasicsWilt u de basis van Value-Based Health Care onder de knie krijgen? Tijdens deze masterclass wordt het fundament gelegd om zelf aan de slag te gaan met Value-Based Health Care binnen uw eigen organisatie. Het biedt enerzijds een interactief college over de basisbegrippen van Value-Based Health Care. Anderzijds is het een training waarin beschikbare tools voor uw organisatie de revue zullen passeren, zodat u een praktische start met VBHC kan maken.

DIRECT AANMELDEN


De komende Value-Based Health Care masterclasses vindt u in het schema hierboven. U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

De investering voor een enkele workshop is €395,-. Een serie van drie masterclasses is €995,- (€100,- supplement wordt gevraagd voor de Summer School en de VBHC Crash Course, vanwege de langere duur en de aanwezigheid van lunch). Alle masterclasses zijn geaccrediteerd door het KNMG. Het is ook mogelijk te registreren als een organisatie met variërende deelnemers.

VBHC Masterclass  € 395,-
Summer School (5 uur, incl. lunch) €495,-
Crash Course (5 uur, incl. lunch) €495,-
*Drie Masterclasses € 995,-
*Vijf Masterclasses € 1595,-

Mocht u vragen of aanbevelingen (ook qua onderwerpen) hebben, aarzel dan niet contact op te nemen via +31(0)20-4040111 of m.vdlinde@thedecisioninstitute.org.

DEELNEMERS

 

VBHC Masterclasses zijn voor iedereen! Deelnemers komen van verschillende sectors, beroepen, en achtergronden.

GEDEELTELIJKE LIJST VAN DEELNEMENDE INSTELLINGEN

Amphia Ziekenhuis
Ananz
Catharina ziekenhuis Eindhoven
Coöperatie VGZ
CZ
Erasmus MC
Flevoziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
Isala Klinieken
Landelijke Netwerk Acute Zorg
‘t Lange Land Ziekenhuis
LUMC
Medisch Centrum Haaglanden

Medisch Spectrum Twente
Ned Vereniging van Ziekenhuizen
Ned Vereniging voor Psychiatrie
OLVG
Sanquin
St. Antonius Ziekenhuis
St. Lucas Andreas Ziekenhuis
St Maartenskliniek Nijmegen
UMC Utrecht
Verenso
VU Medisch Centrum

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Alle masterclasses vinden plaats op Landgoed de Salentein in Nijkerk.
 • Een week voor aanvang van de masterclass ontvangt u uw voorbereidingsmaterialen.
 • De voorbereidingsmaterialen bestaan uit één of meerdere Harvard Business cases en ondersteunende literatuur.
 • De richtlijn voor zelfstudie voorafgaand aan de masterclass is 3 uur.
 • Voor vragen, suggesties, complimenten of klachten kunt u te allen tijde terecht bij Matthijs van der Linde via info@thedecisioninstitute.org.
 • Alle vragen worden binnen vijf werkdagen beantwoord.

Agenda Masterclasses:

15:30 – 15:45 uur:  Ontvangst
15:45 – 17:00 uur:  Sessie
17:00 – 17:15 uur:  Pauze
17:15 – 18:30 uur:  Sessie
18:30 – 19:30 uur:  Borrel

Agenda Summer School / Crash Course:

09:45 – 10:00 uur:  Ontvangst
10:00 – 12:00 uur:  Sessie
12:00 – 12:45 uur:  Lunch
12:45 – 15:00 uur:  Sessie
15:00 – 16:00 uur:  Borrel