Home > Value-Based Health Care Masterclasses > Aanmeldingsformulier

In samenwerking met de bedenker van het concept – Prof. Michael E. Porter, Ph.D. (Harvard Business School) – heeft The Decision Institute een aantal methodologieën ontwikkeld om Value-Based Health Care (patiëntgerichte, artsgedreven, op waarde gebaseerde zorg) te implementeren. De implementatie kan plaatsvinden vanuit verschillende perspectieven: de medische conditie, patiëntwaarden, de zorgcyclus, uitkomstindicatoren, organisatiedesign, kostenmanagement en waardepropositie. Door middel van onze masterclasses kunt u ‘proeven’ van de methodologieën en beginnen met de verbetering binnen de levering van gezondheidszorg in uw eigen organisatie.

The Decision Institute organiseert de Value-Based Health Care masterclasses het hele jaar door. Bent u op zoek naar een op maat gemaakt programma voor uw organisatie, dan vindt u hier de in-house programma’s. Onze masterclasses zijn specifiek gericht op professionals in de gezondheidszorg, medische bestuurders en klinisch managers. De meest recente inzichten worden geboden, zodat kan worden ingesprongen op actuele veranderingen in de gezondheidszorg. De Masterclasses bieden zowel heldere academische inzichten als concrete praktische ervaringen met de implementatie van de verschillende aspecten van Value-Based Health Care.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier of bekijk de brochure van de masterclasses in 2016.

Value-Based Health Care masterclasses:
∙ Bieden vernieuwende methodologieën die academisch zijn gevalideerd door een internationale adviesraad.
∙ Bieden praktische benaderingen die zijn gebaseerd op de ‘best practices’ uit de Verenigde Staten, Duitsland en Zweden.
∙ Zijn gefocust op minder praten en meer doen: hands-on experience.
∙ Behandelen eigen ervaringen en dilemma’s van deelnemers.
∙ Zijn voorzien van een BIG-accreditatie

Na deelname aan een van de Masterclasses heeft u:
∙ Een beter begrip van het Value-Based Health Care concept.
∙ Een beter begrip van de implementatiemethoden.
∙ Een beslissingstool voor de toepassing van Value-Based Health Care.
∙ Geleerd van uitdagingen en ervaringen van gelijkgestemde professionals in andere organisaties.
∙ Een goede start voor uw organisatie of afdeling.

DATUMTHEMAOMSCHRIJVING
Donderdag 28 apr. 2016,
15:30-18:30u
Strategisch positioneren in de zorg: de uitdaging voor het medisch-specialistisch bedrijfHoe zorgt een medisch team, medisch coöperatieziekenhuis voor een verstandige positie in het Nederlandse zorglandschap. Veel volume, een grote portfolio van zorgaanbod en het "vrienden zijn" met verwijzers is niet meer genoeg om nu en in de toekomst succesvol te zijn. Keuzes en strategische opties, alsmede verschillende medische en business modellen passeren de revue voor de eerste en tweede lijn, grote en kleinere zorgaanbieders en groepen. Praktijkvoorbeelden van Schön Klinik, UCLA, ParkinsonNet, Stichting Meetbaar Beter, Santeon, Alexander Monro worden onder andere benut.
Donderdag 12 mei 2016,
15:30-18:30u
Herinrichting van zorg tussen diverse centra (case-based)Het samenwerken over ketens van zorg en tussen de eerste, tweede en derde lijn, alsmede gespecialiseerde zorg, is cruciaal voor een betere uitkomst voor patiënten, beheerste kosten en plezier in het werken in medische teams. De kernvraag is: 'Met wie gaan we hoe samenwerken en waarin vinden wij de beste bijdrage en positie als medisch en paramedisch team?'. De deelnemers herijken hun eigen aanpak, hun "patiëntenpropositie", hun zorgproducten en de communicatie en verantwoording daarover naar de verschillende belanghebbenden. De inzichten vanuit Value-Based Health Care en de ideeën in zowel Nederland als in het buitenland dienen ter inspiratie. Internationaal is de case "Reconfiguring Stroke Care in North Central London" leidend. Dr. Ton Hanselaar en Dr. Joost van der Sijp delen hun ervaringen en visies.
Dinsdag 31 mei 2016,
15:30-18:30u
Waarde van (laboratorium)diagnostiek & Medical Decision MakingDiagnostiek is een van de belangrijkste schakels om de kwaliteit van zorg te verbeteren en kosten te reduceren, wat investeren in diagnostiek cruciaal maakt. Een uniforme methodiek om een investeringsbeslissing te maken omtrent een nieuw diagnosticum is mogelijk de sleutel voor de ontwapening van diagnostiek als fundament richting een duurzame zorg. Het Value of Diagnostics Decision Framework helpt u te identificeren waar kansen liggen om betere kwaliteit zorg te leveren en kosten te reduceren. Diagnostiek is bovendien een belangrijke speler tijdens het nemen van medische beslissingen (Medical Decision Making). Diagnostiek beïnvloedt 60 tot 70% van de medische beslissingen. Diagnostiek bepaalt de route door het zorgproces. Het besef dat diagnostiek één van de sleutels kan zijn tot de juiste zorg voor de juiste patiënt, waarbij kosten worden bespaard, leidt tot steeds meer initiatieven waarbij juist geïnvesteerd wordt in diagnostiek in plaats van behandelingen.
Dinsdag 21 jun. 2016,
15:30-18:30u
De dynamiek van het besturen in de gezondheidszorgDe bestuurlijke kant van zorginstellingen en het vervullen van een bestuurlijke rol binnen en buiten de medische organisatie staan centraal. Actueel zijn het ontstaan van ketenzorg, de bestuurlijke fusies en de invoering van het medisch-specialistisch bedrijf. De regels van het spel veranderen en dit roept vragen op hoe post 2015 zorgorganisaties bestuurlijk vormgegeven moeten worden. Daarnaast is voor medisch professionals, zorgmanagers en zorgverleners bestuurlijk acteren van groot belang geworden en met de bestuurlijke dynamiek gaan veel uitdagingen gepaard. Hoe zitten zorginstellingen en ziekenhuizen bestuurlijk in elkaar? Welke rol vervullen de medische professional en manager? Van stafconventen tot resultaatverantwoordelijke eenheden. Wat betekent het om als individu in bestuurlijke entiteiten te functioneren? Welke rol, taak en functie moeten worden vervuld om zo effectief mogelijk om te gaan met de bestuurlijke dynamiek? Wat betekent de intrede van het medisch-specialistisch bedrijf voor de gezondheidszorg? Op welke manier kunnen we zorgen voor een verbetering van de zorg voor patiënten en medewerkers?
Vrijdag 15 jul. 2016,
11:00-15:00u
Summer School Health - Value-Based Health Care: richting 2020 (case-based)
De lessen uit drie jaar VBHC Prize in Nederland met meer dan 60 applications worden gedeeld, waarbij de best practices, challenges en het belang van internationale samenwerking en "medical tourism" worden besproken. De steeds centralere rol van diagnostiek, medical/joint decision making en de bijbehorende patiënt empowerment technologieën zijn nadrukkelijk aan de orde. De blik is bovendien vooruit gericht. Naast de 60 cases in Nederland worden twee vooraanstaande praktijkcases uit het buitenland gebruikt: Mayo Clinic: The 2020 Initiative & de meest actuele case op het gebied van Value-Based Health Care.

De komende Value-Based Health Care masterclasses vindt u in het schema hierboven. U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

De investering voor een enkele workshop is €345,-. Een serie van drie masterclasses is €895,- (€100,- supplement wordt gevraagd voor de Summer School Health en €150,- voor de VBHC Crash Course, vanwege de langere duur en de aanwezigheid van lunch). Alle masterclasses zijn geaccrediteerd door het KNMG. Het is ook mogelijk te registreren als een organisatie met variërende deelnemers.

VBHC Masterclass (2,5 hours) € 345,-
Three Masterclasses € 895,-
Five Masterclasses € 1395,-
Supplement Summer School (4 hours/lunch) € 100,-
Supplement Crash Course (5 hours/lunch) € 150,-

Mocht u vragen of aanbevelingen (ook qua onderwerpen) hebben, aarzel dan niet contact op te nemen via +31(0)20-4040111 of info@thedecisioninstitute.org.

GEDEELTELIJKE LIJST VAN DEELNEMENDE INSTELLINGEN

Amphia Ziekenhuis
Ananz
Catharina ziekenhuis Eindhoven
Coöperatie VGZ
Erasmus MC
Flevoziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
Isala Klinieken
Landelijke Netwerk Acute Zorg
‘t Lange Land ziekenhuis
LUMC
Medisch Centrum Haaglanden

Medisch Spectrum Twente
Ned Vereniging van Ziekenhuizen
Ned Vereniging voor Psychiatrie
NVZ
OLVG
St. Antonius Ziekenhuis
St. Lucas Andreas Ziekenhuis
St Maartenskliniek Nijmegen
UMC Utrecht
Verenso
VU Medisch Centrum
Ziekenhuis Tjongerschans

VBHC Europe: onze partner op het gebied van Value-Based Health Care